Otevírací doba - Instituce

12 položek
Oborová zdravotní pojišťovna

Oborová zdravotní pojišťovna

OZP neboli Oborová zdravotní pojišťovna se stala třetí největší zaměstnaneckou pojišťovnou na českém území. Pojišťovna nabízí svým klientům široké spektrum služeb, vysokou kvalitu, profesionalitu a spolehlivost.
Česká průmyslová zdravotní pojištovna

Česká průmyslová zdravotní pojištovna

Druhou největší zaměstnaneckou zdravotní pojišťovnou v České republice je Česká průmyslová zdravotní pojišťovna. Svým klientům umožňuje online přehled plateb nebo například Kartu života, kde je dostupný přehled zdravotního stavu pacienta.
VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR

VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR

Vojenská zdravotní pojišťovna ve zkratce VOZP se soustředí na veřejné zdravotní pojištění ve vojenských ale i civilních zdravotnických zařízeních. Pojišťovna patří mezi nejdéle působící v České republice. Byla založena v roce 1992 a stará se nejen o Armádu ČR ale i o civilní pojištěnce.
Česká podnikatelská pojišťovna

Česká podnikatelská pojišťovna

Česká podnikatelská pojištovna byla založena v roce 1995. Po deseti letech v roce 2005 se stala součástí skupiny Vienna Insurance Group. Pojišťovna nabízí klientům zajímavé moderní produkty jakými jsou například životní i neživotní pojištění.
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY

Všeobecná zdravotní pojišťovna VZP založená roku 1992 je největší zdravotní pojišťovnou, která je zřizována státem a univerzální neživotní pojišťovnou, která poskytuje pojištění zdravotních rizik, majetku, odpovědnosti občanů, podnikatelů a zdravotnických zařízení.
Katastrální úřad

Katastrální úřad

Katastrální úřad se zaměřuje na státní správu katastru nemovitostí v České republice včetně zpracování zápisů o právech k nemovitostem. Na katastrálním úřadě se rozhoduje o všech záznamech v katastru, které se upravují, vymazávají nebo naopak přidávají.
Finanční úřad

Finanční úřad

Finanční úřad, nebo také daňový úřad, vykonává správu všech daní podle daňového řádu, kontroluje dodržování zákona o účetnictví, vybírá a vymáhá daně. Finanční úřady se nacházejí téměř v každém větším městě.
Česká pošta

Česká pošta

Česká pošta státní podnik, provozující jako hlavní náplň vnitrostátní a mezinárodní poštovní služby, peněžní a kurýrní služby. Dále, prodej dálničních kuponů a doplňkového sortimentu, roznášku informačních a propagačních materiálů a poskytování služeb Czech POINTu.
Úřad práce

Úřad práce

Úřad práce ČR je správní úřad České republiky podřízený Ministerstvu práce a sociálních věcí, tvoří ho generální ředitelství, krajské pobočky, pobočka pro hlavní město Prahu, součástí krajských poboček jsou kontaktní pracoviště. V rámci působnosti Úřadu práce v oblasti zaměstnanosti, úřad eviduje zejména zájemce o zaměstnání, poskytuje podporu v nezaměstnanosti a eviduje volná pracovní místa. Dále ÚP spravuje oblast sociálních dávek, pomoc v hmotné nouzi, státní sociální podporu, příspěvky pro OZP, pěstouny a náhradní výživné.
REVIRNÍ BRATRSKÁ POKLADNA ZDRAVOTNÍ POJIŠTOVNA

REVIRNÍ BRATRSKÁ POKLADNA ZDRAVOTNÍ POJIŠTOVNA

RBP-ZP neboli Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna se soustředí na zdravotní a cestovní pojištění a nabízí řadu výhod pro všechny věkové kategorie pojištěnců, které jsou rozčleněny podle věku. Nabízí navíc bonusové programy, program slev a řadu speciálních programů.